Internal Audit

Lees ons jaarverslag online

Internal Audit vervult sinds de afsplitsing van Risk Management in maart 2022 een zuivere 3e lijnsrol binnen het Three Lines model van het Erasmus MC.

Internal Audit

Internal Audit vervult sinds de afsplitsing van Risk Management in maart 2022 een zuivere 3e lijnsrol binnen het Three Lines model van het Erasmus MC. De transitie naar een breed opererende Internal Audit functie heeft tevens verder vorm gekregen, waarbij vooral op IT-audit gebied een belangrijke stap voorwaarts is gezet. In 2022 heeft Internal Audit naast standaard verantwoordings- en rechtmatigheidscontroles ook diverse maatwerk onderzoeken uitgevoerd. Dit betrof zowel onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering en (decentrale) IT als binnen de domeinen zorg en onderzoek, waardoor Internal Audit steeds meer en beter invulling geeft aan haar ‘asssurance’ rol op belangrijke risicogebieden.

De verbinding met en bekendheid van Internal Audit binnen de organisatie is in 2022 verder verbeterd. Dit geldt ook voor de kennis van de organisatie door intensiever relatiemanagement en een meer robuust proces van gesprekken over risicogebieden in het kader van het audit jaarplan 2023, dat in december 2022 door de RvB is goedgekeurd

Kwaliteitstoetsing

De sinds 2020 ingezette professionalisering van de afdeling heeft in december 2022 geleid tot een positief resultaat op de door het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA Nederland) uitgevoerde kwaliteitstoetsing. IIA Nederland heeft hierbij getoetst tegen de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening, zoals uitgevaardigd door het Instituut van Internal Auditors, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA). Deze certificering is een bevestiging dat de basis op orde is.

In 2022 heeft een succesvolle aanbesteding plaatsgevonden gericht op het uitvoeren van auditdiensten op het gebied van vastgoed. KPMG is per 2023 de sourcing partner voor deze meerjarige dienstverlening, onder regie van Internal Audit.