Valorisatie

Lees ons jaarverslag online

Maatschappelijke valorisatie is een van de vier kerntaken van ons universitair medisch centrum. Valorisatie draait om het creëren van maatschappelijke impact met de (nieuwe) kennis en technologie die ons werk en wetenschappelijk onderzoek opleveren.

Valorisatie

Maatschappelijke valorisatie is een van de vier kerntaken van ons universitair medisch centrum. Valorisatie draait om het creëren van maatschappelijke impact met de (nieuwe) kennis en technologie die ons werk en wetenschappelijk onderzoek opleveren. Denk aan innovaties die de gezondheid of gezondheidszorg kunnen verbeteren. Het traject van een innovatie in het laboratorium waar ons fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek plaatsvindt naar de werkelijke maatschappelijke toepassing ervan is echter complex, langdurig en soms extreem kostbaar – zeker waar het gaat om kansen op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.