Visie op Onderwijs

Lees ons jaarverslag online

In 2022 heeft de faculteit de Erasmus MC Facultaire Onderwijsvisie ontwikkeld. Deze is eind 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur en geeft de richting aan waarin de faculteit zich als geheel wil ontwikkelen.

Visie op Onderwijs

In 2022 heeft de faculteit de Erasmus MC Facultaire Onderwijsvisie ontwikkeld. Deze is eind 2022 vastgesteld door de Raad van Bestuur en geeft de richting aan waarin de faculteit zich als geheel wil ontwikkelen.

Kern van de visie

De facultaire onderwijsvisie schetst een helder beeld van onze identiteit als (Rotterdamse) onderwijsorganisatie, hoe en waartoe we opleiden, wat we in ons onderwijs willen meegeven aan de studenten én hoe ons onderwijs zich verhoudt tot de wereld om ons heen. De onderwijsvisie geeft zo richting aan de ontwikkeling van ons geneeskundeonderwijs en versterkt de keuzes die we maken bij bijvoorbeeld de besteding van innovatiemiddelen, de ontwikkeling van ons onderwijsportfolio, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en het herzien van curricula.