Patiëntenapp Digitaal Verbonden

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC-programma Digitaal Verbonden verenigt drie kernbegrippen in de gezondheidszorg van de toekomst, in overeenstemming met het Integraal Zorgakkoord: de patiënt als partner, de digitale transformatie, en de juiste zorg op de juiste plek

Patiëntenapp Digitaal Verbonden

Het Erasmus MC-programma Digitaal Verbonden verenigt drie kernbegrippen in de gezondheidszorg van de toekomst, in overeenstemming met het Integraal Zorgakkoord: de patiënt als partner, de digitale transformatie, en de juiste zorg op de juiste plek (‘dichtbij huis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet’). Via twee gelijk opgaande ontwikkelingen zoekt Digitaal Verbonden de beste aansluiting van technologische en digitale innovatie op de behoeften van patiënten en zorgverleners:

  1. Ontwikkeling van een interactieve patiëntenapp. De app geeft patiënten via hun mobiele telefoon of tablet toegang tot hun eigen medische informatie, inclusief het hoe, wat, wie en waar van hun behandeling. Ook vereenvoudigt de app de communicatie met zorgverleners. Zo kunnen patiënten er zelf afspraken inplannen en wijzigen, vragenlijsten invullen, lab-uitslagen, medische beelden, video’s en folders bekijken. Dit stelt patiënten en zorgverleners in staat om werkelijk samen te beslissen over de beste zorg, op basis van complete informatie.

  2. Ontwikkeling van het CumuluZ zorgplatform, een initiatief van de NFU waarin het Erasmus MC het voortouw neemt. Het belangrijkste doel is het creëren van een centrale, uniforme architectuur voor de veilige en afgeschermde verzameling en uitwisseling van patiëntgegevens in de Nederlandse zorg. Digitaal Verbonden geeft hier toegang toe. CumuluZ vergroot ook de toegankelijkheid van deze data voor wetenschappelijk onderzoek. De patiënt behoudt hierbij altijd de controle over wie wat mag inzien.

Idee van een patiënt

Het mooiste aan deze ontwikkeling is dat het idee hiervoor kwam van een patiënt die nu zelf deel uitmaakt van het ontwikkelingsteam dat in krap één jaar tijd een functionerende basisversie (Minimum Viable Product, MVP) heeft gerealiseerd. Eind 2022 waren 32 zorgpaden in het Erasmus MC bezig met de implementatie en vanaf 2023 beginnen er pilots om de app in de praktijk te testen.

Waardevolle aanvulling

De app is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op onze huidige zorgverlening; het programma gaat uit van een bereik van maximaal 75% van onze patiënten (en mantelzorgers). In 2022 hebben expertisecentrum Pharos, ons eigen Erasmus MC patiëntpanel en het Klinisch Team van Digitaal Verbonden meegedacht over uiterlijk, functies en het gebruiksgemak van de app. Voor patiënten die de app niet willen of kunnen gebruiken (bijvoorbeeld vanwege laaggeletterdheid of een gemis aan digitale vaardigheden) blijft onze zorgverlening volledig intact. Bovendien zal ons nieuwe Patiënten Service Centrum alle nodige hulp bieden bij het installeren en in gebruik nemen van de app.