Technology Transfer Office

Lees ons jaarverslag online

Ons Technology Transfer Office (TTO) helpt wetenschappers en andere werknemers bij de maatschappelijke valorisatie van zorginnovaties van het Erasmus MC.

Technology Transfer Office

Ons Technology Transfer Office (TTO) helpt wetenschappers en andere werknemers bij de maatschappelijke valorisatie van zorginnovaties van het Erasmus MC. Het TTO biedt hiertoe hulp met de verkenning van marktpotentie en patenteerbaarheid, met het vinden van industriële en financiële partners en met het oprichten van spin-off bedrijven. Daarnaast adviseert het TTO over bijvoorbeeld intellectueel eigendom en licentieverlening. Het TTO beheert de octrooiportefeuille van het Erasmus MC.

Het Technology Transfer Office zoekt in elk traject de balans tussen economische en maatschappelijke valorisatie van medisch-technologische innovaties. Met bijvoorbeeld anti-shelving clausules (afspraken die verplichten tot vervolgontwikkeling) in overeenkomsten draagt het Erasmus MC er zorg voor dat de veelbelovende medische innovaties die hun oorsprong hebben in ons UMC, werkelijk de patiënt kunnen bereiken.

Highlights Technology Transfer Office 2022:

- Oprichting Spatium Medical

Met steun van het TTO is in 2022 de startup Spatium Medical opgericht. Het Erasmus MC trekt daarin samen op met Politecnico Milano, Swanbridge Capital, Van Herk Groep en IDE Group. Spatium Medical is opgericht om de Next Generation Insufflator naar de markt te brengen.

Een team van artsen en technologen van het Erasmus MC heeft een klinisch prototype van dit apparaat ontwikkeld in samenwerking met Politecnico Milano. Een CO2-insufflator creëert tijdens operaties ruimte in de buik voor instrumenten en camera. De Next Generation Insufflator maakt hierbij als eerste insufflatie-op-maat mogelijk. Dit kan lichamelijke schade en napijn voorkomen. Deze nieuwe technologie wordt met 3 octrooien beschermd. Het partnerschap achter Spatium Medical werkt eraan om deze veelbelovende innovatie nationaal en internationaal naar de operatiekamers te brengen.

- Overname Quantib

Erasmus MC ‘spin-out’ Quantib ontwikkelt geavanceerde software om medisch beeldmateriaal (MRI-scans van hersenen en prostaat) snel, accuraat en objectief te analyseren. In 2022 is het overgenomen door RadNet, de grootste leverancier van poliklinische radiologische beeldvorming in de Verenigde Staten.

Radnet beschikt over 350 klinische centra voor beeldvorming, waar jaarlijks 9 miljoen beelden worden gemaakt. Omdat de software van Quantib gebaseerd is op (zelflerende) kunstmatige intelligentie, stelt de aansluiting bij RadNet Quantib in staat om wereldwijd meer voor patiënten te betekenen. De verkoop zal samenwerkingsverbanden van Quantib en Erasmus MC niet beïnvloeden.