Onderwijs en Opleiden

Lees ons jaarverslag online

De pijler Onderzoek en Onderwijs (O&O) verzorgt organisatie, advies, implementatie van beleid en ondersteuning voor onze kerntaak Onderwijs.

Onderwijs en Opleiden

De pijler Onderzoek en Onderwijs (O&O) verzorgt organisatie, advies, implementatie van beleid en ondersteuning voor onze kerntaak Onderwijs.

Faculteit

De pijler O&O draagt zorg voor de kwaliteit, organisatie en realisatie van het onderwijs van het Erasmus MC. Het Erasmus MC verzorgt deze opleidingen als faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit betreft naast de Geneeskunde-opleiding de Ba/Ma programma’s Nanobiology in samenwerking met de TU Delft en Klinische Technologie/Technical Medicine in samenwerking met zowel de TU Delft als het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Aan de vijf Research Master programma’s hebben we in 2022 de nieuwe Research Master Genomics in Society kunnen toevoegen.

Daarnaast zijn er de medisch-specialistische vervolgopleidingen, de opleiding huisartsgeneeskunde en een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Ook levert O&O een bijdrage aan het PhD-onderwijs.