Compliance

Lees ons jaarverslag online

Voor het Erasmus MC vormt compliance een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de kerntaken.

Compliance

Voor het Erasmus MC vormt compliance een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van de kerntaken. Medewerkers, studenten, patiënten, toezichthouders en de maatschappij verwachten dat het Erasmus MC handelt op een manier die in overeenstemming is met (interne en externe) wet- en regelgeving en codes.

Compliance Officer

In 2022 heeft de kwartiermaker Risk & Compliance verder gewerkt aan het formaliseren van de functie van Compliance Officer binnen het Erasmus MC. Compliance heeft een voor een UMC unieke plek in de governance gekregen waarbij vanuit de 2e lijn geopereerd wordt met een rechtstreekse rapportagelijn richting de CFO. In oktober 2022 is een fulltime senior Compliance officer gestart. De Compliance officer werkt vanuit 3 hoofdlijnen:

  • Naleving van wet- en regelgeving;

  • Integriteitsrisicomanagement; en

  • Gedrag & cultuur.

Werkwijze compliance

In samenwerking met de verschillende afdelingen brengt Compliance in kaart hoe compliance geborgd wordt en of er aanvullende actie gewenst is. De Compliance officer is centraal gepositioneerd en de scope omvat alle drie de kerntaken: zorg, onderzoek en onderwijs. Afhankelijk van wat er nodig is, kan de Compliance officer bijvoorbeeld advies geven, ondersteunen bij implementatie of awareness. Daarnaast voert de Compliance officer monitoringswerkzaamheden uit.

Voor bepaalde onderwerpen kan compliance ook zelf kaders stellen. Dit zijn onderwerpen die direct te maken hebben met integriteit of die Erasmus MC breed van toepassing zijn en waarop een visie vanuit de Raad van Bestuur gegeven wordt.

Gedrag en cultuur is een belangrijk onderdeel van het werk van de Compliance officer. Met het juiste gedrag gaan beheersmaatregelen daadwerkelijk werken. En cultuur kan dat gedrag ondersteunen of juist belemmeren. De Compliance officer heeft daarom continu oog voor de effecten van gedrag en cultuur en verricht ook (periodiek) cultuuronderzoek.

Juridisch kader

Er is een breed juridisch kader van circa 1900 wetten van toepassing op het Erasmus MC. Bepaalde algemene wet- en regelgeving is van toepassing op het gehele Erasmus MC, terwijl andere wet- en regelgeving slechts een deel raakt. Hiernaast gelden voor het Erasmus MC de Governancecode Zorg en diverse gedragscodes, bepalingen in de CAO UMC/ UN en andere zelfregulering. Deze regels zijn relevant zijn voor het Erasmus MC als geheel of voor een deel van de werknemers (artsen, hoogleraren, onderzoekers).