Digitale onderwijsleergang apotheek

Lees ons jaarverslag online

In 2022 hebben onze (ziekenhuis)apothekers een digitale onderwijsleergang voor apothekersassistenten ontwikkeld, in samenwerking met een onderwijskundige.

Digitale onderwijsleergang apotheek

In 2022 hebben onze (ziekenhuis)apothekers een digitale onderwijsleergang voor apothekersassistenten ontwikkeld, in samenwerking met een onderwijskundige. Apothekersassistenten die in ons academisch ziekenhuis in dienst komen, beginnen vaak met een intensief inwerktraject in ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek. Bij- en nascholing zijn hierbij standaard onderdeel van het werk. De digitale onderwijsleergang maakt de bij- en nascholing flexibeler en toegankelijker voor onze apothekersassistenten en zorgt voor een beter passend aanbod.

De leergang is opgebouwd uit praktijkgerichte E-modules en bestaat uit twee delen: Start Well (voor bijscholing) en Stay Excellent (voor nascholing). In januari 2023 zijn de eerste 3 modules van de leergang live gegaan. Aan de digitale leergang is een promotieonderzoek naar de effectiviteit gekoppeld.