Positioneren als partner

Lees ons jaarverslag online

We zetten in op de patiënt als partner, op het werken aan regionale samenwerking en op netwerken in de keten.

Positioneren als partner

We zetten in op de patiënt als partner, op het werken aan regionale samenwerking en op netwerken in de keten. Om een optimale maatschappelijke impact te realiseren, positioneert het Erasmus MC zich als academische motor en aanjager van regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken. Wij verbinden de regio daarbij met nationale en internationale ontwikkelingen en werken doorlopend aan betekenisvol partnerschap met andere zorgaanbieders, kennisinstellingen, gemeentes, overheden en bedrijven.

Regionale samenwerking

 In 2022 konden we het 50-jarig bestaan vieren van de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), waarin de negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond op bestuurlijk niveau werken aan de bevordering van kwaliteit en veiligheid. Die verbetering heeft in 2022 onder meer vorm gekregen met projecten in het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) gericht op doorstroom in de keten en comfortabel thuis wonen van kwetsbare ouderen.

Internationale samenwerking

Ook internationaal hebben we in 2022 op diverse niveaus een leidende rol gehad, met de lancering van het eerste Nederlandse Health Outcome Observatory als een van de hoogtepunten. Dit observatorium is instrumentaal voor de beweging naar waardegedreven zorg. Het is een resultaat van het H2O-project van de European University Hospital Alliance (EUHA) waarin het Erasmus MC samen met andere vooraanstaande universitair medische centra participeert. Essentieel is ook het besluit van de Europese Commissie om de European Reference Networks (ERNs) door te zetten tot in elk geval 2027. Het Erasmus MC is lid van 23 van 24 ERN’s (en in twee gevallen ook coördinator), die zijn gericht op Europese samenwerking op het gebied van zeldzame en complexe ziekten in de zorg voor patiënten, in het wetenschappelijk onderzoek en in het onderwijs.

Patiënt als partner

In ons streven om de patiënt – als partner – zelf regie te geven over hun behandeling en kwaliteit van leven hebben we in 2022 flinke stap kunnen zetten met de eerste lancering van de app Digitaal Verbonden en het digitale platform CumuluZ waarop deze app zal draaien. Met het oog op het sleutelwoord preventie speelt ook de opening van ons Leefstijlzorgloket hierin een rol. Zo nemen wij als academisch ziekenhuis op verschillende manieren de regie vanuit onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van Rotterdammers, Nederlanders, Europeanen, wereldburgers.

Cijfers over patiënttevredenheid