Aandacht voor medewerker en organisatie

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC wil voor elk van onze medewerkers een veilige, diverse, inclusieve organisatie zijn, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor medewerker en organisatie

Het Erasmus MC wil voor elk van onze medewerkers een veilige, diverse, inclusieve organisatie zijn, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Alleen dankzij het talent, de inzet en de betrokkenheid van al onze medewerkers hoort het Erasmus MC bij de absolute top in zorg, onderzoek en onderwijs. Als werkgever zet het Erasmus MC zich in voor de ondersteuning, het behouden en het aantrekken van medewerkers. Dat is hard nodig: omdat de druk op de zorg almaar toeneemt, zullen tekorten op de arbeidsmarkt de komende jaren blijven groeien.

Aantallen medewerkers in het Erasmus MC

Programma Workwise

Vanuit de urgentie om medewerkers aan te trekken en te binden is in 2022 het Erasmus MC-programma Workwise gestart, dat werkt aan een snelle en organisatiebrede aanpak van de vraagstukken rond werkgeverschap, werkomgeving, en arbeidsmarkt. Ook de introductie van techniek en digitalisering in het werk, en de impact daarvan op onze medewerkers, wordt daarbij meegenomen. De 4 Workwise-thema’s hebben hun wortels in de Koers23-ambitie Aandacht voor Medewerkers en Organisatie:

  1. Binnenhalen van nieuw talent

  2. Aantrekkelijke werkomgeving

  3. Aandacht & leiderschap

  4. Vernieuwend organiseren

In gelijknamige kopgroepen met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie krijgen bovengenoemde thema’s vorm. kopgroepen rapporteren aan het programmabestuur (de cockpit), dat wordt voorgezeten door Erasmus MC-bestuurslid Joke Boonstra. Een programmadirecteur stuurt Workwise aan. Er is veel enthousiasme en inzet vanuit de medewerkers.