App #Zouikwatzeggen

Lees ons jaarverslag online

Sinds oktober 2022 kunnen alle medewerkers en studenten van het Erasmus MC gebruikmaken van de app #zouikwatzeggen. Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het oorspronkelijke initiatief en ontwerp van deze app.

App #Zouikwatzeggen

Sinds oktober 2022 kunnen alle medewerkers en studenten van het Erasmus MC gebruikmaken van de app #zouikwatzeggen. Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het oorspronkelijke initiatief en ontwerp van deze app. Onze ombudsman heeft een aangepaste versie in het Erasmus MC gelanceerd om medewerkers en studenten een veilig en gebruiksvriendelijk instrument te geven waarmee zij ongewenste ervaringen binnen onze organisatie eenvoudig kunnen melden.

Praktisch instrument

#Zouikwatzeggen is een praktisch, drempelverlagend instrument, dat ook de toegankelijkheid van onze zes vertrouwenspersonen vergroot. Zo draagt de app bij aan preventie, sociale veiligheid, bewustwording en een organisatiecultuur waarin grenzen en persoonlijke perspectieven ten aanzien van professioneel gedrag en omgangsvormen op de werkvloer makkelijker bespreekbaar zijn.

Vertrouwen

De app versterkt het vertrouwen dat iedere melding van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag in het Erasmus MC professioneel en vertrouwelijk wordt opgepakt en behandeld. Daarnaast geeft de app informatie voor wie wordt aangesproken op bepaald gedrag, en wat medewerkers en studenten kunnen doen die als omstander vragen hebben bij bepaald gedrag.