Robotic Process Automation (RPA)

Lees ons jaarverslag online

Allerlei veelvoorkomende, repetitieve administratieve handelingen die medewerkers nu nog zelf uitvoeren, kunnen kostenefficiënt worden uitgevoerd door robots (opgebouwd uit software).

Robotic Process Automation (RPA)

Allerlei veelvoorkomende, repetitieve administratieve handelingen die medewerkers nu nog zelf uitvoeren, kunnen kostenefficiënt worden uitgevoerd door robots (opgebouwd uit software). RPA is een nuttige, noodzakelijke oplossing die ons helpt om ook in de toekomst de zorg te kunnen blijven verlenen die we willen verlenen.

Samenwerking Dijkzigt

Onze Zorgadministratie werkt al een aantal jaren met Robotic Process Automation. In 2022 startte een samenwerkingsproject tussen de Zorgadministratie en het thema Dijkzigt. In de tweede helft van ’22 zijn daarvan de eerste vruchten geplukt met de specifieke toepassing van RPA. Enkele voorbeelden:

  • Robotisering van het autorisatieproces bij afspraken met patiënten. Dat zorgt op de werkvloer voor een duidelijke vermindering van de administratieve lasten. 

  • Registratie van de artsen betrokken bij de zorg voor iedere patiënt op de Spoedeisende Hulp (SEH).

  • De inzet van RPA bij de gegevensoverdracht van verwijsbrieven naar ons ziekenhuisinformatiesysteem HiX (nog in ontwikkeling). 

Opschaling

In 2022 lag de focus op processen waarin geen afweging of beslissing van een zorgprofessional nodig is. Vanaf 2023 richten we ons op die opschaling en op de kansen voor trajecten waarin tussen mens en robot meer samenspel bestaat.