Flexibel opleiden ingevoerd

Lees ons jaarverslag online

In 2022 heeft een implementatieteam waarin alle klinische thema's en de Erasmus MC Academie zijn vertegenwoordigd, meer dan 80% van de opleidingen in de diverse thema-clusters vernieuwd in het kader van het landelijke programma CZO Flex Level.

Flexibel opleiden ingevoerd

In 2022 heeft een implementatieteam waarin alle klinische thema's en de Erasmus MC Academie zijn vertegenwoordigd, meer dan 80% van de opleidingen in de diverse thema-clusters vernieuwd in het kader van het landelijke programma CZO Flex Level. Dat heeft in 2022 samen met zorg- en opleidingsinstellingen (waaronder het Erasmus MC) een flexibel en vernieuwend stelsel van (vervolg)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners ontwikkeld. Met flexibel opleiden worden zorgverleners efficiënter opgeleid, kunnen zij makkelijker in- en doorstromen en zijn zij voorbereid op de gezondheidszorg van de nabije toekomst.

EPA’s

Kern van het flexibel opleiden in het Erasmus MC vormen de inmiddels ruim 200 EPA’s (entrustable professional activities). Elke EPA is een bouwsteen in de opleiding gericht op een afgebakende activiteit in de dagelijkse zorgpraktijk. Na het behalen van een EPA kunnen zorgprofessionals in opleiding daar meteen mee aan de slag.

Maatwerk

Het EPA-onderwijs maakt maatwerk mogelijk, afgestemd op de individuele context van onze professionals (in opleiding); binnen vaste kaders kunnen professionals in opleiding (ook bij nascholing) hun eigen leerroute en tempo bepalen. Deze zorgen voor nieuwe kansen op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden tot differentiatie bij de inzet van personeel en meer ruimte om mee te bewegen met ontwikkelingen in de zorg.