Personalia en nevenfuncties Raad van Bestuur

Lees ons jaarverslag online

Personalia en nevenfuncties Raad van Bestuur

Raad van Bestuur 2022

Nevenfuncties (uit hoofde van betrekking)

Nevenfuncties (extern)

Dhr. prof. dr. Ernst Kuipers – tot 10 januari 2022

(voorzitter)

 • Lid bestuur Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra;

 • Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg;

 • Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg ZWN;

 • Bestuurslid European University Hospital Alliance;

 • Bestuurslid Stichting Egidius;

 • Lid algemeen bestuur EMBRAZE;

 • Lid Economic Development Board Zuidholland (EBZ);

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Erasmus MC Foundation;

 • Lid AB Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ);

 • Lid Convergence Executive Board;

 • Voorzitter Raad van Toezicht Philadelphia;

 • Lid Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker;

 • Lid European Commission Assembly for Cancer;

 • Editor Best Practice & Research Clinical Gastroenterology;

 • Lid Advisory Board Institute of Digestive Disease Chinese University of Hong Kong;

 • Associate Editor Gut;

 • Lid Clinical Practice Council American Gastroenterology Association;

 • Lid Raad van Commissarissen CbusineZ;

 • Lid Raad van Comissarissen Curacao Medical Center;

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Havensteder;

 • Member Board of Directors National University Health System Singapore.

Prof.dr. Stefan Sleijfer (voorzitter en decaan vanaf 10 januari 2022)

 • Member Supervisory Board Netherlands Center for One Health;

 • Lid Raad van Toezicht Medical Delta;

 • Member Supervisory Board Health RI;

 • Member Supervisory board Oncode Institute;

 • Voorzitter DB en Plenair OOR ZWN;

 • Lid bestuur Stichting Shared Care UMC’s Kinderoncologie;

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Innovative Molecular Research Fund (IMRF);

 • Lid Convergence Executive Board;

 • Lid Algemeen Bestuur EMBRAZE;

 • Lid Bestuur Anser;

 • Lid bestuur NFU;

 • Lid Bestuur European University Hospital Alliance;

 • Lid Economic Development Board Zuidholland (EBZ);

 • Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdam Square.

 • Lid Raad van Commissarissen Skyline Dx.

Mw. dr. Joke Boonstra (lid, vicevoorzitter vanaf 10 januari 2022)

 • Voorzitter Bestuur stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) – tot 7 december 2022;

 • Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg ZWN m.i.v. 10 januari 2022;

 • Bestuurslid stichting BeterKeten;

 • Bestuurder-visitator RGS voor instellingsvisitaties;

 • Lid bestuurscommissie Opleiding & Patiëntenzorg (NFU);

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Opleiding Klinisch Fysicus;

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Erasmus MC Foundation – m.i.v. 10 januari 2022;

 • Adviesraad Zorg, VNO-NCW Rotterdam;

 • Adviesraad Onderwijs, VNO-NCW Rotterdam;

 • Comité van Aanbeveling, Hospice IJsseloever;

 • ING Adviesraad Zorg;

 • Lid Stuurgroep Veiligheid en Security, Deltalinqs Rotterdam;

 • Lid Raad van Advies MVO Nederland;

 • Lid Raad van Toezicht De Doelen;

 • Lid Raad van Commissarissen Plant Lab - m.i.v. 31 augustus 2022.

Dhr. dr. ir. Paul Boomkamp (lid, CFO)

 • Lid bestuurscommissie Sturing & Financiering (NFU);

 • Bestuurslid Stichting RijnmondNet – tot 14 december 2022;

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Apotheek A15;

 • Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank;

 • Voorzitter IT Adviescommissie Sociale Verzekeringsbank.

Dhr. mr. Jos Aartsen (lid van 21 februari tot 19 september 2022

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vektis;

 • Voorzitter Raad van Toezicht Kentalis;

 • Lid Raad van Commissarissen Lifelines.

Dhr. ir. Dirk Schraven (lid vanaf 19 september 2022)

Geen nevenfuncties.