Health & Technology

Lees ons jaarverslag online

Binnen het programma Health & Technology werken de Convergentie-partners aan de bevordering van: 

Health & Technology

Binnen het programma Health & Technology werken de Convergentie-partners aan de bevordering van: 

 • levenslange gezondheid, van voor de geboorte tot het levenseinde, 

 • sociaaleconomische gelijkheid in gezondheid(szorg), 

 • preventie en vroege diagnostiek om de gezondheid proactief in stand te houden, 

 • individueel afgestemde nauwkeurige medische behandeling voor iedereen. 

Impuls programma

In het Impuls-programma van Health & Technology werken in 17 multidisciplinaire programma’s 34 Convergence postdocs en 34 Principal Investigators van Erasmus MC en TU Delft samen aan tweejarige technische zorginnovatieprojecten. Hierbij zijn nieuwe samenwerkingen gerealiseerd met Norwegian University of Life Sciences, Centre for Automation and Robotics (Madrid), Oxford University. Met een eigen budget van € 2,4 miljoen en € 18,9 miljoen aan externe financiering geeft het impulsprogramma uitdrukking aan het vliegwieleffect van de Convergentie.

Wetenschappelijke opbrengsten: 59 wetenschappelijke publicaties, 30 in voorbereiding, 32 master theses, de ontwikkeling van academische cursussen, een laboratorium, prototypes en data-protocollen en de uitbouw van een clinical trial tot een patient study. 

Open Mind Call 

De Open Mind Call honoreerde 27 onderzoeksprojecten waarin ten minste twee van de drie Convergentie-instellingen participeerden.. Onderzoekslijnen: Fundamentals of Health & Disease, Improving Health Journeys, Technology Supported Transitions in Health(care), Human Centered Technology & AI for Health.

Wetenschappelijke opbrengsten: het ontwerp van een camera die werkt met alpha-straling, een werkend prototype van het CloudWalker exoskelet voor dwarslaesiepatiënten, en een microscoop voor het bestuderen van levende cellen voor en na protonentherapie.

Health & Technology Flagships

Na selectie door een internationaal panel van wetenschappers zijn op 6 juli 2022 tien Flagship Programs gelanceerd. Deze onderzoeksprogramma's werken de komende vijf jaar aan innovaties op het gebied van preventie, organisatie van de zorg en de re-integratie van patiënten. De Flagships bestaan uit wetenschappelijke consortia (met 100+ nieuwe onderzoeksposities) waarin meer dan 250 wetenschappers uit de technische, sociale en medische wetenschappen intensief samenwerken met bijna 40 externe, private partijen en maatschappelijke stakeholders. Elk programma heeft een omvang van ca. € 5 miljoen per jaar.

De Flagships:

 1. Integrative Neuromedicine - gericht op het samenbrengen en coördineren van verschillende typen kennis om het inzicht in en de behandeling van over neurologische aandoeningen te verbeteren.

 2. Protect ME - Proactive Technology-supported prevention and Mental Health in adolescence ontwikkelt instrumenten waarmee jongeren met mentale gezondheidsproblematiek eerder kunnen worden geïdentificeerd en geholpen.

 3. Convergent Imaging Facility en Innovation Center (CIFIC) dicht de kloof tussen biomedisch onderzoek en de technologische ontwikkeling van microscopen en versnelt innovatie en toepassing.

 4. Healthy Joints voorkomt, diagnosticeert en behandelt (gepersonaliseerd) artrose. 

 5. Organ Transplantation: making unsuitable donor organs suitable verbetert de kwaliteit van donororganen om het tekort aan geschikte donororganen tegen te gaan.

 6. Consultation Room 2030 zoekt naar manieren om de druk op zorgsysteem te verlichten met de systematisch inzet van digitale technologie, met oog voor de behoeften van patiënten. 

 7. ALIVE - onderzoekt manieren van (medisch) gegevensgebruik waarmee interventies kunnen worden afgestemd op de kenmerken en overtuigingen van elke individuele patiënt. 

 8. Personalized, Real-Time Health Impact of Climate Change and Pollution meet real-time gezondheidseffecten van klimaatverandering en verontreiniging op individueel niveau voor betere behandelingsstrategieën en effectiever gezondheidsbeleid. 

 9. Convergence in a dish combineert cellulaire modellen, moleculaire technologieën en rekenkundige modellen om de rol van genetica en omgeving in ziektediversiteit te begrijpen, en behandeling en ziektepreventie te verbeteren. 

 10. Convergence Human Mobility Center ontwerpt gebruiksvriendelijke technologie om patiënten met een beroerte toegang te geven tot intuïtieve en gebruiksvriendelijke gezondheidszorg op afstand. 

Twintig niet voor een flagship geselecteerde Health & Tech consortia ontvangen daarnaast in totaal zo'n € 600.000 ontwikkelingsfinanciering. Zo blijven 540 wetenschappers actief betrokken bij de Health & Tech community. Deze projecten komen ook in aanmerking voor de volgende selectieronde. Doel voor 2023 is om de 10 erkende Flagships een goede start te geven en 2 nieuwe Flagships te benoemen.

Het Science, Education & Innovation Festival in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek op 8 december 2022 bracht meer dan 500 wetenschappers, medisch experts, beleidsmakers, ondernemers en studenten samen rond de vraag: hoe maken wij onze gezondheidszorg toekomstbestendig? De grote belangstelling laat zien dat we geslaagd zijn in de ambitie om een ecosysteem rond Health & Technology te creëren.