Project Hart voor Erasmus MC

Lees ons jaarverslag online

De mentale en fysieke vitaliteit en veerkracht van al onze medewerkers is het fundament van onze organisatie.

Project Hart voor Erasmus MC

De mentale en fysieke vitaliteit en veerkracht van al onze medewerkers is het fundament van onze organisatie. Het vitaliteitsplatform Hart voor het Erasmus MC, ontstaan tijdens coronapandemie, werkt aan de versterking van die veerkracht en vitaliteit: webinars, workshops, trainingen, coaching en informatie. Speerpunten van Hart voor Erasmus MC: werkdruk en werkenergie, samenwerken, teamsfeer, en waardering.

Resultaten 2022 (selectie)
  • De opleiding van meer dan 60 peer-supporters, die effectief en op een professioneel niveau steun kunnen bieden aan collega’s die in hun werk te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen die persoonlijke, emotionele impact hebben.

  • De training ‘Leiderschap en Vitaliteit’ voor leidinggevenden. In 2022 is deze als vast onderdeel toegevoegd aan ons leiderschapsprogramma.

  • Het zelfmanagementprogramma Grip op je Gezondheid, gericht op medewerkers die regelmatig tegen hun grenzen aanlopen, helpt met het vinden van de balans in werk en privé.

  • Webinars en teamsessies over het verlagen van werkdruk en het vergroten van werkplezier. Dit aanbod helpt ook om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Fit in de nacht

Het project PerfectFit@Night meet de effectiviteit van interventies uit de pilot ‘Fit in de Nacht’ (een ZonMw-onderzoeksproject vanuit onze afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg) om slaap en duurzame inzetbaarheid van mensen met nachtdiensten te verbeteren. PerfectFit@Night wordt in 2024 afgerond.