Samenwerking en netwerken

Lees ons jaarverslag online

Erasmus MC staat als toonaangevend Universitair Medisch Centrum midden in Rotterdam, in het hart van de regio Zuidwest-Nederland.

Samenwerking en netwerken

Erasmus MC staat als toonaangevend Universitair Medisch Centrum midden in Rotterdam, in het hart van de regio Zuidwest-Nederland. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het onze ambitie internationaal impact te hebben op de gezondheid van individuen en op die van de samenleving als geheel. Daarom willen wij een drijvende kracht zijn achter innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Of het nu gaat om het adequaat behandelen van patiënten, zorgen voor toegankelijke zorg in de regio, het bevorderen van gezondheid, het doen van onderzoek of het opleiden van onze professionals van morgen. Dat doen we samen met onze partners, zowel regionaal, als nationaal en internationaal.

De derdelijns zorg is altijd onderdeel van de gehele zorgketen van de individuele patiënt. Samenwerken is immers voorwaardelijk voor het welslagen van de ambities uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), in het bijzonder voor het vormgeven van passende zorg.

Integraal Zorgakkoord ondertekend

Op 16 september 2022 heeft de NFU samen met alle andere partners in de gezondheidzorg het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Met het IZA spreken alle partners in de zorgketen af om de almaar stijgende zorgkosten de zoveel mogelijk te beperken. Sleutelwoorden hierin zijn doelmatigheid (passende zorg) en regionale samenwerking. Het Erasmus MC ondersteunt de ambities van het Zorgakkoord.

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze drie kerntaken: zorg, onderzoek en onderwijs. Als academisch centrum hebben we de verantwoordelijkheid zorgprofessionals van de toekomst op te leiden. Onze focus op tertiaire zorg en versterking van het academisch profiel is van invloed op de juiste invulling van de opleiding. Ook hier zoeken wij de verbinding met onze partners. Binnen deze samenwerkingen realiseren wij toekomstbestendige oplossingen voor het tekort aan gespecialiseerd personeel. Gezamenlijk onderzoek en opleiden zijn belangrijke verbindende factoren binnen onze samenwerkingsverbanden.