Patiëntenzorg

Lees ons jaarverslag online

Samen met onze partners levert het Erasmus MC complexe en hoofdzakelijk tertiaire zorg waarvoor de academische setting en daarbij horende expertise noodzakelijk zijn.

Patiëntenzorg

Samen met onze partners levert het Erasmus MC complexe en hoofdzakelijk tertiaire zorg waarvoor de academische setting en daarbij horende expertise noodzakelijk zijn. De juiste zorgverlening vindt plaats op de juiste plek, variërend van de thuissituatie tot een regionaal ziekenhuis of ander UMC. Op het gebied van zorg hebben wij regionaal meer dan 200 samenwerkingsverbanden. Onze expertise komt ook tot uitdrukking door de ministeriële erkenning voor 60 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in Nederland en onze betrokkenheid bij 23 van de 24 European Reference Networks.

Onze patiënten zijn zoveel mogelijk partner in de zorg. Dat betekent dat onze artsen, verpleegkundigen en andere medische en zorgprofessionals samen met patiënten én hun naasten beslissingen nemen tijdens en over het behandeltraject. Dat doen we vanuit de principes van Waardegedreven Zorg, waarin de ervaringen van patiënten voorop staan. Klinische resultaten gaan zo gelijk op met uitkomsten voor gezondheid en kwaliteit van leven.