Onderzoeksstrategie O&O Futureproof

Lees ons jaarverslag online

In 2022 hebben we voor het eerst toegewerkt naar de formulering van een strategie specifiek voor het onderzoek in het Erasmus MC: O&O Futureproof.

Onderzoeksstrategie O&O Futureproof

In 2022 hebben we voor het eerst toegewerkt naar de formulering van een strategie specifiek voor het onderzoek in het Erasmus MC: O&O Futureproof. Dit mede geïnspireerd door onze eigen kracht en kernwaarden als onderzoeksinstituut, onze unieke positie in de regio Rotterdam-Rijnmond en de toegevoegde waarde die we creëren in samenwerking met onze partners. Een onderzoeksstrategie maakt intern en extern beter zichtbaar waar het Erasmus MC op onderzoeksgebied voor staat. Gekoppeld aan de brede Koers-strategie van het Erasmus MC is de strategie gericht op de vraag hoe wij als Erasmus MC in ons onderzoek positief kunnen bijdragen aan vier grote, maatschappelijke uitdagingen:

  1. Gezonde levensloop

  2. Toegankelijke zorg

  3. Pandemieën en infecties

  4. Klimaat en duurzaamheid

Als intrinsiek kompas geeft de onderzoeksstrategie ons wetenschappelijk onderzoek meer richting en is dat onderzoek ook bewuster te linken aan de maatschappelijke impact die we willen en kunnen realiseren. De strategie wordt in 2023 voltooid.

Portfoliomodel

Als onderdeel van O&O Futureproof heeft de werkgroep Onderzoeksfinanciering in 2022 ook een portfoliomodel ontworpen. Aan de hand hiervan kunnen we in de toekenning van onze middelen aan afdelingen op een geheel nieuwe manier afgewogen beslissingen nemen in de besluitvorming over de inzet van onze middelen. Daarbij worden niet alleen onderzoeksresultaten, impact, maatschappelijke relevantie en externe financiering meegewogen, maar bijvoorbeeld ook talentontwikkeling en kansen op kennisdeling (als onderdeel van open science). Het portfoliomodel geeft zo meer mogelijkheden om in de interne onderzoeksfinanciering strategisch te sturen en meer impact te realiseren op de hierboven genoemde maatschappelijke uitdagingen.