Vertrouwen in de wetenschap

Lees ons jaarverslag online

We zijn ons als wetenschappelijk instituut bewust van onze voorbeeldfunctie en de positieve bijdrage die we kunnen leveren aan het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap.

Vertrouwen in de wetenschap

We zijn ons als wetenschappelijk instituut bewust van onze voorbeeldfunctie en de positieve bijdrage die we kunnen leveren aan het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap. De afgelopen decennia is de definitie van wetenschappelijk integer onderzoek in de academische wereld steeds verder aangescherpt. En de inzichten over de rol van onbewuste vooroordelen hebben zich verdiept. Onze norm voor wetenschappelijke integriteit is expliciet vastgelegd in de Erasmus MC Research Code.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Het Erasmus MC kent een heldere structuur voor situaties waarin twijfel kan ontstaan over wetenschappelijke integriteit, met onder meer een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (Research Integrity Officer) en een klachtenprocedure. Formele en informele (collegiale) toetsing van wetenschappelijke integriteit helpen ook te voorkomen dat onbewuste en onbedoelde handelingen deze ondergraven, bijvoorbeeld in de uitvoering van onderzoeksmethodologie of de interpretatie van onderzoeksgegevens. Uitgangspunt is: bij twijfel, altijd met elkaar bespreken. De Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit heeft daarom ook een belangrijke adviserende en toetsende functie voor onze onderzoekers.

Aandacht voor wetenschappelijke integriteit

Het Erasmus MC besteedt doorlopend aandacht aan wetenschappelijke integriteit en een transparante wetenschappelijke cultuur. Dit faciliteren wij door: een werkcultuur te bevorderen waarin onze wetenschappelijk onderzoekers in onderlinge samenwerking en met onderlinge gesprekken de wetenschappelijke integriteit kunnen bewaken en toetsen; een formele structuur waarin nevenfuncties en belangen bij wetenschappelijk onderzoek moeten worden gemeld; goede methodologische scholing; cursussen wetenschappelijke Integriteit voor PhD-studenten en (sinds 2022) hoofden van onderzoeksafdelingen. In 2022 is ook ons Blue Lounge-loket geopend. Researchers vinden daar antwoord op vragen over juridische aspecten van open science, datamanagement en het correct omgaan met gegevens van de patiënten zodat de privacy gewaarborgd blijft.