Koers 23

Lees ons jaarverslag online

Koers23 is de vijfjarenstrategie van het Erasmus MC, met een looptijd van 2019 tot en met 2023.

Koers 23

Koers23 is de vijfjarenstrategie van het Erasmus MC, met een looptijd van 2019 tot en met 2023. In deze strategie, met als motto Technologie & Toewijding, staan drie ambities centraal:

  1. Onderscheidend innoveren, met een focus op technologie en data;

  2. Aandacht voor medewerker en organisatie, waarbij persoonlijke aandacht en ontwikkeling, diversiteit en vitaliteit van de medewerkers, en een effectieve inrichting van de interne organisatie centraal staan;

  3. Positioneren als partner, waarin we inzetten op de patiënt als partner én op het werken aan regionale, nationale en internationale samenwerking.

Deze ambities vertalen we op diverse manieren naar onze organisatie:

  • De Convergentie-alliantie tussen TU Delft, Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam dient om de grote maatschappelijke uitdagingen te adresseren, door transdisciplinaire innovaties te realiseren op het snijvlak van biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, technologie, informatiewetenschappen en sociale wetenschappen.

  • Technologie dient om capaciteit efficiënter te benutten, denk aan procesautomatisering (robotisering), Artificial Intelligence, digitale technologie en integraal capaciteitsmanagement. We willen het eerste technische UMC van Nederland zijn.

  • Het programma Diversiteit & Inclusie en de app #Zouikwatzeggen, om onveilige situaties te melden, dienen ‘Aandacht voor medewerker en organisatie’. Programma’s als Hart voor Erasmus MC en Challenge en Support ondersteunen vitaliteit en veerkracht. Jong Erasmus MC geeft jonge medewerkers een platform en zichtbaarheid.

  • Regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden representeren ‘Positioneren als partner’, waarmee we conform het Integraal Zorgakkoord vorm geven aan passende zorg.