Onderscheidend innoveren

Lees ons jaarverslag online

De gelijktijdige opkomst van digitale technologie, kunstmatige intelligentie, big data en robotica is een van de meest fundamentele nieuwe ontwikkelingen van onze tijd.

Onderscheidend innoveren

De gelijktijdige opkomst van digitale technologie, kunstmatige intelligentie, big data en robotica is een van de meest fundamentele nieuwe ontwikkelingen van onze tijd. Meer en meer vormen digitale innovaties een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van oplossingen in de gezondheidszorg. We hebben ook in 2022 gebouwd aan de contouren van een toekomst waarin grote innovaties in gezondheid en zorg plaatsvinden op het snijvlak van biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, techniek en informatiewetenschappen. 

Technisch georiënteerd UMC

Het is onze ambitie leidend en onderscheidend te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door de inzet van technologie en data. De vervolgstappen die we met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2022 hebben gezet binnen de Convergentie, bekrachtigen onze ambitie om het eerste technisch georiënteerde UMC van Nederland te zijn. Daarnaast gebruiken we innovatie en technologie om de zorg duurzamer te maken, zowel materieel, door duurzaam gebruik van materialen op de IC, als financieel, door te sturen op de inzet van dure geneesmiddelen.

Met dank aan onze omgeving en onze partners

We kunnen deze ambitie waarmaken dankzij onze bijzondere omgeving. Het hart daarvan wordt gevormd door de stad Rotterdam, met een in alle opzichten diverse bevolking die zich kenmerkt door een mentaliteit van aanpakken, een stad ook met ambities op het gebied van Life Sciences & Health. Daar omheen het grote en diverse achterland van Zuidwest-Nederland, met 4,5 miljoen inwoners, vele ziekenhuizen, drie universiteiten (Rotterdam, Leiden, Delft) en in Zeeland dochter Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz). En als internationaal ondersteunend en faciliterend kader hebben we de Europese Unie, en natuurlijk de rest van de wereld als het gaat om onze duurzame samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen.