Erasmus MC Kanker Instituut

Lees ons jaarverslag online

In het Erasmus MC Kanker Instituut werken onze medewerkers in onderwijs, onderzoek, en de patiëntenzorg samen om de oncologische zorg via multidisciplinair overleg verder te brengen. Het creëren van meerwaarde voor de patiënt staat centraal.

Erasmus MC Kanker Instituut

In het Erasmus MC Kanker Instituut werken onze medewerkers in onderwijs, onderzoek, en de patiëntenzorg samen om de oncologische zorg via multidisciplinair overleg verder te brengen. Het creëren van meerwaarde voor de patiënt staat centraal. In de regionale samenwerking voor de oncologische zorg voert het Erasmus MC Kanker Instituut de regie.

Project kwaliteitsregistraties

Het Erasmus MC Kanker Instituut heeft in 2022 gewerkt aan verbetering van de doelmatigheid van kwaliteitsregistraties in het kader van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). Voor verschillende tumortypen is een aanlevermodule ontwikkeld om informatie met eenmalige, digitale registratie aan de bron vast te leggen en toegankelijk te maken. Dit vermindert administratieve lasten en vergroot de mogelijkheden om data zelf te beheren.

In een tweede project, dat doorloopt in 2023, werkt het Kanker Instituut voor verschillende tumortypen aan de logistiek die mogelijk maakt dat bij alle operaties een patholoog aanwezig is. Deze kan dan altijd rechtstreeks beoordelen in hoeverre een tumor bij de operatie radicaal is verwijderd.

Werkgroep Preventie en Vroege Detectie

De werkgroep Preventie en Vroege Detectie van het Erasmus MC Kanker Instituut is in samenwerking met MDL-arts en hoogleraar Manon Spaander gestart met het verbeteren van de samenwerking en het verminderen van fragmentatie. Uiteindelijk doel is om in de samenleving meer bewustwording te creëren over het belang van preventie en vroege opsporing van kanker en over de mogelijkheden die mensen daarbij zelf hebben. Dit kan ook gezondheidsverschillen verkleinen. Met de campagne ‘Neem je Poep onder de Loep’, ’s avonds groot zichtbaar op de NA-toren, heeft de werkgroep in maart 2022 (Darmkankermaand) de Rotterdamse bevolking geïnformeerd over (de symptomen van) darmkanker en het belang van vroege opsporing.

Familiehuis Daniël den Hoed

De nabijheid van familie tijdens de behandeling is voor patiënten met kanker belangrijk. In mei 2022 is het Familiehuis Daniël den Hoed (30 kamers) verhuisd naar woonwijk Little C, vlak naast het Erasmus MC.

Adviesraad

De Adviesraad van het Erasmus MC Kanker Instituut heeft onderwijs voor verpleegkundigen aangeboden om inzicht te bieden in het perspectief en de ervaringen van patiënten met kanker en handvatten te geven voor de omgang daarmee. De Adviesraad bestaat sinds twee jaar om het unieke perspectief van patiënten (als ervaringsdeskundigen en ‘eindgebruikers’ van beslissingen binnen zorg, onderzoek en onderwijs) te integreren in onze continue inspanningen om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren.

Nieuwe onderzoeksfaciliteit

Het Josephine Nefkens Cancer Precision Treatment Program legt een brug tussen ons wetenschappelijk laboratoriumonderzoek en de klinische praktijk. Met een subsidie van € 7,5 miljoen van de Josephine Nefkens Stichting heeft het Erasmus MC Kanker Instituut in 2022 voor dit programma geavanceerde apparatuur kunnen aanschaffen. Die kan de ontwikkeling van nieuwe, gepersonaliseerde vormen van kankertherapie in een stroomversnelling brengen. Twee voorbeelden:

De Hyperion brengt met massaspectometrie de interactie tussen tumorcellen en immuuncellen in beeld en maakt zichtbaar hoe bepaalde stoffen ervoor zorgen dat immuuncellen de tumorcellen kunnen bestrijden.

Met het DEPArray-apparaat kunnen onderzoekers in het bloed van kankerpatiënten nauwkeurig zoeken naar circulerend tumor-DNA (een indicator van metastasen).

Samenwerking

Om de oncologische zorg, onderzoek en onderwijs in het Erasmus MC en in de regio te verbeteren, en kennis en faciliteiten te delen, jaagt het Erasmus MC Kanker Instituut de samenwerking tussen afdelingen aan. Regionaal werken we in de context van het Comprehensive Cancer Network (CCN) Zuidwest Nederland aan toekomstbestendige oncologische zorg.

Verwijzers van alle ziekenhuizen in het regionale oncologienetwerk Concord kunnen sinds 1 juli 2022 terecht bij de nieuwe website trials-zwn.nl voor een overzicht van de lopende klinische studies in het Erasmus MC. De website is een initiatief van het Clinical Trial Center in samenwerking met het Erasmus MC Kankerinstituut en Concord. Onze trials worden zo ook toegankelijker voor patiënten in de regio. Doel is dat uiteindelijk alle regionale ziekenhuizen bij de website terecht kunnen.

Landelijk neemt het Erasmus MC Kanker Instituut deel aan de Taskforce oncologie (de juiste zorg op de juiste plek) en het Citrien-programma Regionale Oncologienetwerken.