Jong Erasmus MC

Lees ons jaarverslag online

Ruwweg de helft van al onze medewerkers is jonger dan 35 jaar. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar vooral incidenteel en beroepshalve.

Jong Erasmus MC

Ruwweg de helft van al onze medewerkers is jonger dan 35 jaar. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar vooral incidenteel en beroepshalve. Wat nog ontbrak was een meer informele plek waar jonge medewerkers elkaar kunnen vinden en ontmoeten en met en van elkaar kunnen leren – vanuit gedeelde trots op het Erasmus MC en het plezier om hier te werken. Op initiatief van jonge medewerkers en gefinancierd als Koers23-project is daarom in 2022 het netwerk Jong Erasmus MC van start gegaan, onder leiding van een achtkoppig bestuur.

Kernwaarden

De kernwaarden van Jong Erasmus MC: benaderbaar, laagdrempelig, breed toegankelijk en actief – minimaal eens in de zes weken organiseert het netwerk een event; van barbecue tot silent disco tot kijkjes in de keuken(s) van het Erasmus MC. Met inzet van mailings, intranet, social media en vooral aansprekende events (zoveel mogelijk gratis) is Jong Erasmus MC in één jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde voor de jonge medewerker in het Erasmus MC.