Regionale Samenwerking

Lees ons jaarverslag online

In Rotterdam Rijnmond is er een sterke focus op netwerkvorming en samenwerking. Door digitalisering en technologische innovatie wordt de reikwijdte hiervan steeds groter.

Regionale Samenwerking

In Rotterdam Rijnmond is er een sterke focus op netwerkvorming en samenwerking. Door digitalisering en technologische innovatie wordt de reikwijdte hiervan steeds groter. En overkoepelend in Zuid-West Nederland streven we als academisch centrum naar uitbreiding van onderzoek en innovatie.

Begin 2022 hebben de raden van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis (YSL) en het Erasmus MC gezamenlijk besloten om de vergunningsaanvraag voor fusie die voorlag bij de ACM in te trekken. Met een samenwerkingsovereenkomst zetten beide partijen de samenwerking op andere wijze voort. In het kader van de samenwerking met het YSL heeft het Erasmus MC onder meer artsen van SEH, Reumatologie en Plastische Chirurgie gedetacheerd bij het YSL, vindt er uitwisseling van specialisten of AIOS plaats op de afdelingen IC, Neurochirurgie, Gynaecologische oncologie, Urologie, Radiotherapie. De afdeling Radiologie van het Erasmus MC werkt samen met het YSL bij de vervaardiging van PET-scans, Mammografieën en MRI’s. Daarnaast lopen er diverse gezamenlijke wetenschappelijke studies en trials, onder andere op het gebied van Heelkunde, neurowetenschappen, IC, MDL, en maatschappelijke gezondheidszorg.

Sinds 2017 is het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) gefuseerd met het Erasmus MC, met als doel het garanderen van de toegankelijkheid van zorg in de provincie Zeeland. Het Adrz is als zelfstandige organisatie onderdeel van de Erasmus MC Holding, met een eigen Wtzi-erkenning en een eigen bestuur. Door medisch inhoudelijk intensief samen te werken geven we een impuls aan remote health care en versterken we de tweedelijns acute zorg in Adrz, evenals het gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek.

Met het Amphia Ziekenhuis in Breda werkt het Erasmus MC sinds 2019 nauw samen om samen verder vorm te geven aan een toekomstbestendige zorg in Zuidwest-Nederland. Dit doen we onder andere door in te zetten op multidisciplinaire samenwerking, korte verwijslijnen en samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. In het 5-daagse Clinical Leadership & Care (CLCR) Redesign Programma hebben 70 zorgprofessionals van Amphia en Erasmus MC in 2022 aan gewerkt aan de ontwikkeling van concrete innovatieve samenwerkingsinitiatieven die bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen in de zorg. Dit heeft verschillende samenwerkingsprojecten opgeleverd, onder andere op het gebied van hartzorg, oncologie en bewegen.

Samenwerkingsverbanden

In de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) werkt het Erasmus MC sinds 1972 samen met acht andere ziekenhuizen (Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis) aan de bevordering van kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond. De SRZ trekt daarbij ook samen op met ketenpartners en andere regionale belanghebbenden.

In de BeterKeten werken we bestuurlijk samen met vijf andere Rotterdamse ziekenhuizen (Albert Schweizer Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis) om door middel van wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit en doelmatigheid van de regionale patiëntenzorg te verhogen.

Als onderdeel van de regionale acute zorgketen neemt het Erasmus MC deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Met afspraken over de organisatie en kwalitatieve verbetering waarborgt en bewerkstelligt het ROAZ betere samenwerking binnen de acute zorg in de regio Zuidwest Nederland. Zo zorgen wij er samen voor dat iedere acute patiënt in Zuidwest Nederland zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangt, op de juiste plaats. Regionale samenwerking rond de acute zorg is een speerpunten in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA bevat de opdracht dat iedere ROAZ-regio eind 2023 een plan moet hebben voor de aanpak van de acute zorg in de regio.

In het oncologienetwerk CONCORD faciliteren en stimuleren acht regionale ziekenhuizen in Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Spijkenisse, Dirksland en Schiedam samen met het Erasmus MC Kankerinstituut als academisch ziekenhuis de samenwerking tussen zorgaanbieders om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren. Dit door betere behandelresultaten te realiseren, en onze doelmatigheid en kosteneffectiviteit te verhogen.

Binnen het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) werken ziekenhuizen (SRZ), Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (ConForte), huisartsen (Rijnmond Dokters), gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties WIN010, en zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met elkaar samen om de regionale samenwerking over de domeinen heen verbeteren. SVKO010 richt zich zowel op de doorstroom in de keten, als op het organiseren van comfortabel langer thuis wonen van de kwetsbare ouderen in onze regio. 

Op initiatief van ConForte hebben alle huisartsen en 5 regionale ziekenhuizen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel sinds 2020 één centraal telefoonnummer en coördinatiepunt voor spoedverwijzingen van patiënten: Verwijshulp010. Dit scheelt heel veel telefoontjes en nog meer tijd. Op 1 september 2022 is dit succesvolle concept uitgebreid met het team Kortdurende Zorg, gericht op verwijzingen voor revalidatie of herstel van de Rotterdamse ziekenhuizen.