Erasmus MC Blaaskanker Centrum

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC Blaaskanker Centrum is sinds 2019 het regionale centrum voor multidisciplinaire consultatie en behandeling van patiënten met gevorderde of hoogrisico vormen van blaaskanker.

Erasmus MC Blaaskanker Centrum

Het Erasmus MC Blaaskanker Centrum is sinds 2019 het regionale centrum voor multidisciplinaire consultatie en behandeling van patiënten met gevorderde of hoogrisico vormen van blaaskanker. In het Erasmus MC Blaaskankercentrum participeren ook het Amphia Ziekenhuis en het Bravis Ziekenhuis hierin, samen met 8 andere regionale ziekenhuizen en de CONCORD- en EMBRAZE-netwerken. Het Erasmus MC Blaaskanker Centrum werkt samen met het Erasmus MC Kanker Instituut sinds 2022 aan de vorming van een transmuraal oncologisch zorgpad voor blaaskankerpatiënten, dat patiënten vanaf de eerstelijns zorg helderheid biedt over hun zorgtraject.

DNA uitgezaaide blaaskanker in kaart gebracht

Wetenschappers van het Erasmus MC Blaaskanker Centrum en het Erasmus MC Kanker Instituut zijn er, in samenwerking met 8 andere Nederlandse ziekenhuizen en de Hartwig Medical Foundation, in 2022 in geslaagd om het complete DNA-profiel van uitgezaaide blaaskanker in kaart te brengen: een baanbrekend onderzoeksresultaat dat de weg opent naar nieuwe, effectieve behandelingen tegen blaaskanker. 

Programma Waardegedreven Zorg (WGZ) voor blaaskankerpatiënten

De Blaaspoort heeft in 2022 een WGZ-programma geïntegreerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van patiënten tijdens de behandeling. Het Blaaskanker Centrum verzamelt multidisciplinaire data en patiënt-gerapporteerde uitkomsten samen met UMC Utrecht, Radboud UMC, AvL en IKNL in de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (ProBCI). De ProBCI faciliteert zo klinisch wetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker kan verbeteren.

Bewustwordingscampagne 

De overlevingskansen bij blaaskanker zijn in de afgelopen 20 jaar niet verbeterd. In mei 2022 nam het Erasmus MC Blaaskanker Centrum daarom het initiatief tot een bewustwordingscampagne. Motto: ‘Plas je bloed? Dat is niet goed.’ Blaaskanker hoort bij de meest gediagnosticeerde vormen van kanker, maar die diagnose wordt vaak pas laat gesteld, zeker bij vrouwen. De prognose is bij vrouwen dan ook slechter dan bij mannen.