De Convergentie

Lees ons jaarverslag online

Door in de Convergentie de traditionele scheidingslijnen tussen academische instituten en disciplines te doorbreken én binnen en buiten de regio samen te werken met een groot aantal publieke en private partners, versterken we onze innovatiekracht.

De Convergentie

Door in de Convergentie de traditionele scheidingslijnen tussen academische instituten en disciplines te doorbreken én binnen en buiten de regio samen te werken met een groot aantal publieke en private partners, versterken we onze innovatiekracht. Hiermee geven we invulling aan onze ambitie het eerste technische UMC van Nederland te zijn.

Thema’s en programma’s

De Convergentie kent 5 programma’s:

  1. Resilient Delta - versterken van de veerkracht in deltagebieden, waar meer dan twee derde van de grootste steden ter wereld zijn gevestigd. 

  2. Health & Technology – vormgeven van gezondheid en gezondheidszorg in de toekomst.

  3. AI, Data & Digitalisation – benutten van kunstmatige intelligentie, data en digitalisering voor een betere maatschappij. 

  4. Pandemic & Disaster Preparedness – betere voorbereiding op toekomstige pandemieën en rampen die gezondheid en samenleving kunnen bedreigen met het Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC). 

  5. Healthy Start – werken aan een betere en gezondere toekomst voor volgende generaties.

Binnen deze programma’s lopen inmiddels tal van projecten om klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking, digitalisering, pandemie en rampenparaatheid aan te pakken en de kans op een gezond en weerbaar leven voor kwetsbare kinderen te vergroten.

Werkagenda 2023-2026

Na de succesvolle opstartfase hebben de besturen van de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam in augustus 2022 opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een breed gedragen 'Werkagenda Convergentie 2023 - 2026' als routekaart voor de oprichtingsfase van een School of Convergence, waarbinnen de vijf thema’s een plek zullen krijgen.

De School of Convergence zal transdisciplinair onderzoek, onderwijs en valorisatie van lopende (en nieuwe) initiatieven onder één dak brengen.

In de hierop volgende secties lichten we de ontwikkelingen rond twee van de vijf Convergence-programma’s toe: Health & Technology en Healthy Start.