Sustainable Development Goals (VN)

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC omarmt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. In alle duurzaamheidsactiviteiten en ontwikkelingen binnen ons programma Een Duurzaam Erasmus MC vormen die de rode draad.

Sustainable Development Goals (VN)

Het Erasmus MC omarmt de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. In alle duurzaamheidsactiviteiten en ontwikkelingen binnen ons programma Een Duurzaam Erasmus MC vormen die de rode draad. Samen met alle medewerkers en studenten leveren we hier een bijdrage aan door in samenwerking op alle niveaus nieuwe kansen en oude manieren te verkennen op mogelijkheden om onze CO2 voetafdruk te verlagen:

  • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn (staan voor een gezonde samenleving)

  • SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs (bijdragen aan gelijke ontwikkelingsmogelijkheden)

  • SDG 10 – Ongelijkheid verminderen (staan voor gelijke kansen)

  • SDG 12 - Verantwoorde consumptie & productie (gaan voor een circulaire economie en bedrijfsvoering)

  • SDG 13 – Klimaatacties (bijdragen aan een gezonder milieu en het minimaliseren van de menselijke invloed op klimaatverandering)

Programma Een Duurzaam Erasmus MC

Onder de paraplu van het programma Een Duurzaam Erasmus MC en de begeleiding en coördinatie van onze Taskforce Duurzaamheid werken we in het bijzonder aan het realiseren van de onderstaande vijf SDG's. De Taskforce heeft voor elke SDG meetbare en tijdsgebonden doelstellingen ontwikkeld en helpt onze Green Teams en individuele medewerkers met praktische tips en informatie om zelf het verschil te maken op weg naar een werkelijk duurzaam Erasmus MC:

Taskforce Duurzaamheid

De Taskforce Duurzaamheid van het Erasmus MC coördineert de activiteiten binnen het programma Een Duurzaam Erasmus MC. De Taskforce initieert projecten, maakt acties mogelijk en biedt een platform voor alle vragen en antwoorden op het gebied van Duurzaamheid in het Erasmus MC.

De Taskforce onderhoudt nationale relaties met Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de brancheorganisaties, overheid, kennisorganisaties en stelselpartijen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, onder andere op het gebied van Energietransitie, circulaire bedrijfsvoering en medicijnresten in water & milieu. Ook onderhoudt de Taskforce contacten met de Gemeente Rotterdam, Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen, Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.