Ondersteuning

Lees ons jaarverslag online

Excellent onderzoek verdient excellente ondersteuning. De pijler Onderzoek en Onderwijs (O&O) verzorgt organisatie, advies, implementatie van beleid en ondersteuning voor onze kerntaak onderzoek.

Ondersteuning

Excellent onderzoek verdient excellente ondersteuning. De pijler Onderzoek en Onderwijs (O&O) verzorgt organisatie, advies, implementatie van beleid en ondersteuning voor onze kerntaak onderzoek. Een keten van verschillende organisatieonderdelen van de pijler O&O is betrokken bij de facilitering van onderzoekers. Het begint bij Onderzoeksbeleid en -Advies, dat zorgt voor de wet- en regelgeving en implementatie. OZB&A heeft verschillende aandachtsgebieden in portefeuille, zoals hoogleraren- en U(H)D-beleid, promotiebeleid, wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en ethiek, kwaliteit van onderzoek en research intelligence.

Cijfers over ons onderzoek en onderwijs

Medische Bibliotheek

De Medische Bibliotheek is verantwoordelijk voor wetenschappelijke informatievoorziening en hulp bij literatuuronderzoek met inzet van informatiespecialisten. Het Research Development Office (RDO) adviseert onderzoekers over het aanvragen van onderzoeksubsidies en is actief in het voeren van een strategische lobby bij subsidiegevers. RDO is ook betrokken bij de strategische samenwerking met andere (universitaire) instellingen en de representatieve positionering van het Erasmus MC bij institutionele samenwerkingen.

Medisch Ethische Toetsingscommissie

De Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) is bevoegd om medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen te toetsen en te beoordelen dat geheel of deels zal worden uitgevoerd in of met medewerking van medewerkers van het Erasmus MC.