Nieuwe Master Genomics in Society

Lees ons jaarverslag online

In september 2022 begonnen zes studenten in het Erasmus MC aan de nieuwe onderzoeksmaster Genomics in Society. Wereldwijd is dit een van de eerste research masters waarvan het onderwijsconcept uitgaat van impact research.

Nieuwe Master Genomics in Society

In september 2022 begonnen zes studenten in het Erasmus MC aan de nieuwe onderzoeksmaster Genomics in Society. Wereldwijd is dit een van de eerste research masters waarvan het onderwijsconcept uitgaat van impact research. Centraal daarin staan de uiteindelijke maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek en het betrekken van belanghebbenden (zoals families waarin zeldzame aandoeningen voorkomen, zorgverzekeraars en farmaceuten). De studenten van Genomics in Society stellen hun onderzoeksvragen daarom van begin af aan op in cocreatie met alle belanghebbenden.

Bruggenbouwers

Genomics draait om uitlezen, diagnosticeren en voor medische doeleinden bewerken van dna. Gentechnologische innovaties bieden grote kansen voor gezondheidswinst en preventie. Tegelijk kunnen zij maatschappelijke, psychologische en ethische spanningsvelden oproepen. De deelnemende researchers leren daar tijdens de master mee omgaan. Zo leidt Genomics in Society onderzoekers op tot bruggenbouwers die de kloof tussen (gen)technologische ontdekkingen in het lab en de waarden en praktische behoeften van de samenleving kunnen overbruggen.