Healthy Start

Lees ons jaarverslag online

In 2022 is het convergentieprogramma Healthy Start uitgebouwd tot een volwaardig netwerkplatform voor transdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.

Healthy Start

In 2022 is het convergentieprogramma Healthy Start uitgebouwd tot een volwaardig netwerkplatform voor transdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. In het programma werken bijna 200 onderzoekers, zorgverleners, lokale en nationale beleidsmakers samen aan de ambitie om de kansen te verbeteren in de eerste 25 jaar van elk mensenleven; van preconceptie tot volwassenheid. Zo kunnen we met ons transdisciplinair wetenschappelijk onderzoek werkelijk positieve maatschappelijke impact realiseren voor onze toekomstige generaties.

Ambities

De medische en maatschappelijke problemen die Healthy Start adresseert, worden veroorzaakt door combinaties van omstandigheden, zoals leefomgeving, milieuverontreiniging, onderwijs en een gebrek aan vaardigheden die helpen om het leven vorm te geven. Het programma werkt aan zes ambities die min of meer chronologisch door de eerste 25 jaar van het leven lopen:

  1. Vermindering van gezondheidsverschillen in de eerste 1000 dagen.

  2. Zorginnovatie voor ouder en kind.

  3. Stimulering van beweging van chronisch zieke kinderen.

  4. Verbetering van de mentale gezondheid van jongeren.

  5. Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving.

  6. Verhoging van de sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen.

Eerste onderzoeksprogramma’s

Om verschil te kunnen maken voor nieuwe generaties, heeft het programma de eigen onderzoeksagenda opgesteld in cocreatie met jongeren en ouders. Aan de hand hiervan heeft Healthy Start in 2022 de basis gelegd voor de onderzoeksprogramma’s waar in 2023 12 PhD-studenten en 12 postdocs mee aan de slag gaan. Het onderzoek is evenzeer gericht op de oorsprong van gezondheidsverschillen tussen kinderen als op strategieën die gezondheidsverschillen vanaf de vroegste momenten in het mensenleven kunnen verminderen.

Healthy Start School

In 2022 heeft het programma ook de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een Healthy Start School, als toekomstig (inter)nationaal centrum voor opleiding en onderzoek gericht op jongeren en op programma's om jongeren betere kansen te geven.