Missie, visie, kernwaarden en integriteit

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC is geworteld in Rotterdam: wereldstad, wereldhaven, en voor talloze mensen vooral een thuis.

Missie, visie, kernwaarden en integriteit

Het Erasmus MC is geworteld in Rotterdam: wereldstad, wereldhaven, en voor talloze mensen vooral een thuis. Elke dag weer werken onze medewerkers, vrijwilligers en studenten met toewijding, passie en kennis van zaken aan de drie hoekstenen van het Erasmus MC:

  • Veilige en excellente zorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. 

  • Onderscheidend onderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en ontwikkelt en opleidt en inspeelt op de zorg- en gezondheidsvraagstukken van vandaag én morgen. 

  • Internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, voorspellen, behandelen en voorkomen.

In het Erasmus MC handelen we vanuit het besef dat zorg, onderzoek en onderwijs het beste tot hun recht komen door een grote diversiteit aan (zorg)medewerkers, wetenschappers, studenten en docenten. Deze diversiteit aan talent maakt het Erasmus MC een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen, en waar we met ons onderwijs, onderzoek en onze patiëntenzorg steeds effectiever kunnen inspelen op de behoeften van een demografisch veranderende wereld. 

Missie 

De manier waarop wij waarde toevoegen, ligt besloten in onze missie: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. 

Visie 

Onze ambities volgen uit onze visie: erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

Kernwaarden 

De manier waarop we waarde willen toevoegen, volgt uit onze kernwaarden: verantwoordelijk, verbindend en ondernemend.

Verantwoordelijk
Wij nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is van toegevoegde waarde: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook transparant. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of om dat van onze organisatie als geheel.

Verbindend
Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te innoveren. Samen bereik je immers meer. Onze medewerkers zijn teamspelers die zich verbonden voelen met patiënten, studenten en met de waarden van het Erasmus MC. Ze zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC bevinden we ons niet alleen midden in de stad, maar ook midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst.

Ondernemend
Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. Het Erasmus MC is ondernemend: we signaleren kansen en anticiperen daarop. We wachten niet af, maar weten van aanpakken en kaarten dingen aan. Met lef, ambitie en optimisme.

Integriteit 

Het Erasmus MC vervult als universitair medisch centrum een maatschappelijke functie op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Om die functie optimaal te kunnen vervullen, vanuit het volste vertrouwen van de samenleving, is integriteit even wezenlijk als vanzelfsprekend. Als maatschappelijke organisatie wil en moet het Erasmus MC transparant, inclusief en betrouwbaar zijn, daarvoor haar verantwoordelijkheid nemen en dit ook op elk niveau uitstralen.

In een organisatie waar duizenden medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers elkaar dagelijks ontmoeten, heeft iedereen op de een of andere manier te maken met de verschillende aspecten van integriteit, zoals betrouwbaar handelen en oprecht communiceren. Integriteit is een eerste voorwaarde voor professioneel gedrag binnen organisaties. Voor de medewerkers van het Erasmus MC hebben we daarom de toepasselijke wet- en regelgeving samengebracht met onze normen en waarden, in een overkoepelend integriteitsdocument. Het is een levend document, dat we waar nodig blijven ontwikkelen en ook actief onder de aandacht van medewerkers brengen.