Duurzame bedrijfsvoering

Lees ons jaarverslag online

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van ons universitair medisch centrum.

Duurzame bedrijfsvoering

Het thema duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van ons universitair medisch centrum. De afgelopen jaren hebben we het bewustzijn over het belang van een duurzame bedrijfsvoering overal in het Erasmus MC in hoog tempo zien groeien. Factoren als energieverbruik, milieu-impact en CO2-uitstoot worden op alle niveaus meegewogen bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Dat is voor ons ook de enige weg: voor de toekomstbestendigheid van de zorg en onze zorg voor de toekomst moéten we ons energieverbruik en onze milieu-impact zo snel mogelijk minimaliseren. 

Bij alle grote beslissingen in het Erasmus MC, bijvoorbeeld rond ons vastgoed, wegen wij de relevante duurzaamheidsaspecten mee. We laten ons aansturen door de klimaatdoelstellingen in regionale en (inter)nationale akkoorden, waaronder de Green Deal Duurzame zorg 3.0. Ons programma Een Duurzaam Erasmus MC geeft een impuls aan de stappen naar verduurzaming en circulariteit die wij samen met alle stakeholders willen zetten. En ook na 2022 zullen we inspiratie putten uit de sterke groei van het aantal Green Teams, waarmee onze medewerkers zelf aan de slag gaan met de verduurzaming van het Erasmus MC. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen van de in november gesloten Green Deal Duurzame zorg 3.0, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waar het Erasmus MC ook in 2022 op heeft gefocust, en wat we daarmee hebben bereikt. Met materiaalstroomanalyses zorgen we ervoor dat we in 2023 een Erasmus MC-breed beeld hebben van de milieu-impact per afdeling en de 'hotspots' waarop wij de meeste positieve impact kunnen hebben. Zo kunnen we gerichte maatregelen nemen als antwoord op de klimaatcrisis, die tevens een gezondheidscrisis is.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van het Erasmus MC in beeld