1.3. Kerntaken

Lees ons jaarverslag online

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze kerntaken. We combineren wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. In het Erasmus MC zijn de thema’s belast met de uitvoering van de kerntaken.

1.3. Kerntaken

Zorg, onderzoek, onderwijs, en valorisatie

Onze kracht ligt in de nauwe verbinding tussen onze kerntaken. We combineren wetenschappelijk onderzoek met patiëntenzorg en een breed palet aan onderwijs en opleidingen. In het Erasmus MC zijn de thema’s belast met de uitvoering van de kerntaken. Onze negen thema’s werken gezamenlijk aan onze vier kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs en valorisatie, daarbij ondersteund door het Servicebedrijf.

  • Thema Biomedische Wetenschappen bestaat uit de afdelingen Biochemie, Celbiologie, Genetische Identificatie, Moleculaire Genetica, Neurowetenschappen en Ontwikkelingsbiologie.

  • Thema Diagnostiek en Advies bestaat uit de afdelingen Apotheek, Klinische Chemie, Immunologie, Medische Microbiologie en Infectieziekten, Viroscience, Pathologie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

  • Thema Daniel den Hoed bestaat uit de afdelingen Hematologie, Interne Oncologie en Radiotherapie.

  • Thema Dijkzigt bestaat uit de afdelingen Heelkunde, Inwendige Geneeskunde, Dermatologie, Orthopedie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten en Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie.

  • Thema Gezondheidswetenschappen bestaat uit de afdelingen Epidemiologie, Medische Informatica, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Huisartsengeneeskunde, en de Core Facilities Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) en Generation R.

  • Thema Hersenen & Zintuigen bestaat uit de afdelingen: KNO, MKA, Neurochirurgie, Neurologie, Oogheelkunde en Psychiatrie.

  • Thema Sophia bestaat uit de afdelingen Kindergeneeskunde, Kinderchirurgie, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Klinische Genetica, Gynaecologische Oncologie, Urologie en Verloskunde & Gynaecologie.

  • Thema Spoed, Peri-Operatief en Intensief (SPIN) bestaat uit de afdelingen Anesthesiologie, Intensive Care Volwassenen (ICV), Spoedeisende Hulp (SEH), Traumacentrum ZWN en het Operatiekamercomplex (OK). Het Dagbehandelcentrum, de PACU, Create4Care en het Centrum voor Thuisbeademing behoren eveneens onderdeel tot dit thema.

  • Thema Thorax bestaat uit de afdelingen Longgeneeskunde, Cardiologie en Cardio-thoracale Chirurgie.

Het gaat te ver om in dit jaarverslag alles te benoemen wat in het Erasmus MC het afgelopen jaar op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs en valorisatie is bereikt, en alle prijzen, grants en subsidies die zijn toegekend. Wel willen we hier een aantal bijzondere ontwikkelingen voor het voetlicht brengen die in het kader van onze kerntaken hebben plaatsgevonden.